Izgalmas témával zárta az évet a Foglalkoztatási Paktum.
2017-12-15 09:50

A Fórumon dr. Fogarasi Richárd köszöntötte a résztvevőket, majd átfogó bemutatást tartott a projekt jelenlegi státuszáról és az elért eredményekről. A hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra történő visszahelyezését megvalósító programra első ütemben 300 millió Ft, a második ütemben pedig 800 millió Ft költségkeret áll rendelkezésre. Richárd részletesen ismertette a pályázati tevékenységeket, érintve a projektet megelőző előkészületeket, eddig elért eredményeket és a jövőt érintő terveket is.

A Paktum Szervezet 2016 novemberi megalakulásával a konzorciumi tagok, hivatalok, szervezetek, képző intézetek és civil szervezetek, valamint számos munkáltató együttműködése valósulhatott meg. A partnerség építése, így a szakmai megvalósítás további szervezetek és munkáltatók megkeresésével folytatódott.

Több oldalról indult el a projekthez kapcsolódó marketing tevékenység, aminek keretein belül elkészült a paktum honlapja, a programot bemutató első plakátok és kiadványok. Megjelent a „Mentor Klubot” ismertető újsághirdetés és terjesztésre kerültek a hasonló tartalmú szórólapok Tatabánya város területén. Megrendezésre kerültek nagyszabású rendezvények is, mint a Vértes Center Állásbörze és a Karrier Expo.

A szakmai megvalósítás eredményei folyamatosan megmutatkoznak, eddig 133 személlyel történt meg a kapcsolatfelvétel és 51 fő mentorálása kezdődött meg. 43 fő regisztrált álláskereső munkaerő-piaci tanácsadásban részesült, illetve 24 fő munkavállaló támogatott elhelyezését és 3 személynél a vállalkozóvá válást segítették az együttműködésben résztvevő kollégák.

Sikerrel zárult a projekt első targoncavezető és raktáros képzése, melynek köszönhetően 14 fő hátrányos helyzetű álláskereső kaphatott piacképes szakmát. A következő képzés előkészítése már folyamatban van, ez újabb személyek programba történő bevonását teszi majd lehetővé az alapkompetencia fejlesztés jegyében.

A fent említett eredményekről az előadáson bemutatott összefoglaló oldal ad részletes tájékoztatást.

Az első előadást követően a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásával kapcsolatban a Grundfos képviseletében Farkasné Takács Ágnes a társadalmi felelősségvállalás témájára fókuszálva osztotta meg a résztvevőkkel kiemelkedően pozitív tapasztalatait. Előadása nagyon hasznos témákat feszegetett, melyet remélünk, hogy a megjelent munkáltatók a saját vállalkozásuk működésének fejlesztése érdekében hasznosítani tudják majd.

Első és legfontosabb gondolatként kiemelte, hogy a gazdasági, környezeti, belső valamint külső szociális felelősség egyaránt részei a társadalmi felelősségvállalásnak. Ezek tükrében indította el a Grundfos székesfehérvári önkéntes programját, melyhez már 26 cég csatlakozott. A kezdeményezésnek köszönhetően az idei évben egy székesfehérvári bölcsőde és óvoda felújítása valósulhatott meg. Számos utómunkálattal segítették az intézmény elkészülését a Grundos saját dolgozói is.

Kiemelt figyelmet fordítva a megváltozott munkaképességű személyekre, a vállalat hátrányos helyzetű foglalkoztatottsági aránya 2017-ben már elérte az összlétszám 5%-át. Az ily módon álláshoz jutó dolgozók valóban felelősségteljes munkaköröket látnak el, ezáltal szükség esetén helyettesítésük nem oldható meg egyszerűbb betanítással. Termelési és irodai területen egyaránt értékes munkát végeznek.

A hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásán keresztül a jövőben más célcsoportokat is szeretnének megszólítani, ami által a roma nemzetiségűek és az 50 év felettiek munkaerő-piaci bevonását segítenék elő.

Farkasné Takács Ágnes hangsúlyozta a Grundfos rugalmas programját, ami kiterjed baba-mama klubra és rugalmas munkahelyi eljárásra egyaránt. A kisgyermekes szülők részmunkaidős és távmunka megoldásokkal további támogatást kapnak a családi élet és a munkahelyi teendők könnyebb összeegyeztetésében.

A nap zárásaként az Irányító Csoport Ülésezett, ahol elfogadták a Paktumszervezet 2017. évi beszámolóját és a 2018. évi munkaprogramot. Az ülésen elfogadásra került a ügyrend és a stratégia módosítása is.