2022-07-25 16:39

  

A projekt címe: Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.

A projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001

A támogatás összege: 548.796.282 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 12. 31.

  

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által alkotott konzorcium sikeresen pályázott a Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében kódszámú felhívásra. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott pályázatnak köszönhetően a konzorcium, a város foglalkoztatási helyzetének javítása céljából, 449 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Paktum II. a TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001 számú Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (Paktum I.) folytatása, ezen projektek szorosan egymásra épülnek.

 A projekt célkitűzése a tatabányai lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű és inaktív személyek munkaerő-piacon való elhelyezkedésének támogatása, ezzel együtt a munkaerőhiány csökkentése foglalkoztatási és képzési programok megvalósításával Tatabányán és a tatabányai Ipari Park területén. A projekt céljai között szerepel, hogy a már felállított Paktumszervezet elősegítse a munkaerőpiaci szereplők közötti párbeszédet, jó gyakorlatok bemutatását, tartós kapcsolatok megteremtését, illetve a munkaerő-kereslet és -kínálat még közvetlenebb összekapcsolását. A projekt keretében a konzorcium munkaerő-piaci tanácsadással és mentori szolgáltatásokkal segíti elő az álláskeresők képzését, elhelyezkedését és tartós foglalkoztatottságát.

 A Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján lehetőség volt a Paktum II. projekt támogatási összegének megemelésre (keretemelés), így elszámolható összköltsége: 548.796.282 Ft lett. A három konzorciumi tag között az alábbiak szerint oszlik meg a rendelkezésre álló támogatás: A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnál 428.081.839 Ft áll rendelkezésre, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 6.352.718 forintból gazdálkodik, míg a Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.-nél 114.361.725 Ft áll rendelkezésre.

 A keretemeléssel együtt az Irányító Hatóság hozzájárult a projekt fizikai befejezésének 2021. december 29-ről 2022. december 31-re történő módosításához.

 A keretemelés következtében a projekt korábbi indikátorait is változtak. Az új indikátorok alapján a konzorcium legalább 382 személyt fog bevonni a munkaerőpiaci programba (PO25 indikátor) és minimum 160 főt álláshoz juttat (PR25 indikátor). A projekt célja, hogy a támogatás után hat hónappal legalább 55 fő rendelkezzen állással (PR26 indikátor).

 A programban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak, valamint a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők vonhatóak be.

 A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 

 • Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül),
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
 • 50 év felettiek,
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, abban részesülők, legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható - Foglalkoztatáspolitikai szempontból a területi sajátosságok miatt eltérő, hogy ki számít az adott területen tartós munkanélküliséggel veszélyeztetetteknek. A veszélyeztetettséget jelentő munkanélküliségi időtartam a megyei foglalkoztatási főosztályok által kerül meghatározásra, minimum 3 hónap.)
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek

 A Paktum II. projekt tevékenységei között szerepel a partnerségépítés, a foglalkoztatási együttműködések fenntartása, a célcsoport foglalkoztatásáért felelős munkaerő-piaci program végrehajtása. A második főtevékenység, vagyis projekt megvalósítási szakasza 2019 tavaszán megkezdődött.

 A 2016 év végén megalakult Paktum szervezet évente, az igényeknek és az ügyeknek megfelelően tartja a fórum és irányító csoport üléseit.

 A Paktum II. projekt keretében az alábbi témákban tartottunk fórumot: 

 • Innovatív munkaerőpiaci folyamatok
 • 2021-2027. Mi várható? A jövő uniós programjai
 • Munkaerő megtartás, megtartó vezető
 • Generációs karakterisztika. Szakértői előadás a generációk közötti különbségekről
 • Generációs workshop. Gyakorlati praktikák a generációk közötti kommunikáció javítására. Hogyan alakítja  át a koronavírus helyzet a generációs kérdést a munkaerő-piacon?
 • Agilis recruitment a mesterséges intelligencia és marketplace-k korában
 • Agilis munkavállalói élmény
 • COVID kihívások munkáltatói és munkavállalói kezelése
 • A COVID hatása a társadalmi vállalkozásokra
 • „Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.” TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001 projekt aktuális helyzete, további támogatási lehetőségek a TOP_Plusz Paktum projektben
 • Ipari műveleti sorok optimalizálása és a szakképzés támogatása virtuális valóság technológiával (A virtuális világ lehetőségei a gyártási hatékonyság javítása érdekében.)

 A projektben vállalt feladatokkal összhangban 2022. június 01. napján egy „Befektetésösztönzési Jó Gyakorlatok” konferencia került megrendezésre a GFSZ székházában. 

2022. évbenmegtörtént a 9. és 10. mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló benyújtása, melynek elbírálása folyamatban van. Ebben az évben ezidáig 1 online módon megtartott irányító csoport ülésre és egy paktum fórum megtartására került sor. 2022 áprilisában állásbörzét szerveztünk a Vértes Centerben, melynek sikerére tekintettel további cégek is jelezték részvételi szándékukat a jövőre vonatkozóan. 

A Megyei Paktummal és az egyéb városi-járási paktumokkal történő szinergia megteremtése érdekében több alkalommal is személyesen egyeztett a Paktum Iroda a megyei paktum projekt koordinátorával és projektmenedzserével, megjelentünk a Megyei Paktum Irányító Csoport és Fórum ülésein. 

A Kormányhivatalnál történő tevékenységek nyomán ezidáig összesen 356 fő bevonása történt meg (ez a vállalt 315 fő viszonylatában 113,02 %-os megvalósulás), így a vállalás teljesült, mind részesültek munkaerő-piaci szolgáltatásban, és szükség szerint mentorálásban és tanácsadásban is – folyamatosan részesülnek.  

 1. november elején a hátrányos helyzetű leendő munkavállaló részvételével elindult az élelmiszer-, vegyi áru eladó, munkavédelmi technikus, tb és bérügyintéző és targoncavezető és raktáros képzés Tatabányán.

 A tanfolyamokon összesen 53 fő végzett az alábbiak szerint:

 • Munkavédelmi technikus: 2 fő
 • Élelmiszer-, vegyi áru eladó: 8 fő
 • Tb és bérügyintéző: 15 fő
 • Targoncavezető, raktáros: 28 fő

 A képzések sikeresen befejeződtek, a projektben teljesültek a képzési vállalások.

 A GFSZ személyes jelenléttel, mentorálással folyamatosan segítette a projektben indult képzéseket.

 A Paktum I. ismertsége nagy segítséget jelentett a projekt sikerének növelésében. A város központi közösségi helyén szervezett állásbörze ugyanakkor már több alkalommal is rendkívül jó eredményekkel szolgált, nagy számban értünk el álláskeresési problémákkal küzdő személyeket. A hagyományosabb marketing eszközökkel is jelentős számban szólítottunk és szólítunk meg folyamatosan álláskereső személyket. A képzés indításakor folyamatos mentorálást kell végezni, figyelmet fordítva a képzés sikeres elvégzésére és az ezt követő elhelyezkedés segítésére. A folyamatos mentori tevékenységnek és a piacképes képzésnek köszönhetően ügyfeleink jó arányban találtak munkahelyet. A GFSZ az álláskeresőket tanácsadással, CV írással, álláskeresési technikákkal, mentorálással, interjúra történő felkészítéssel, vállalkozóvá válás elindításának közreműködésével segítette. A Paktum honlap segítségével folyamatos naprakész információkat nyújtunk mind munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak. A honlap regisztrációs felületei segítségével összekapcsolhatók az állás keresők és a munkaadók. A Foglalkoztatási Fórumon kiemelt feladat egymás jó gyakorlatainak bemutatása, továbbá tudatosítani a munkaadókban a társadalmi felelősségüket és a munkaerőpiac különböző szereplőinek folyamatos kommunikációjának biztosítása, megismertetve az egymásban rejlő működési potenciálokat.

 

 

 

 

 

 

2022-07-15 12:46

A projekt címe: Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.

A projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001

A támogatás összege: 548 796 282 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 12. 31.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által alkotott konzorcium sikeresen pályázott a Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében kódszámú felhívásra. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott pályázatnak köszönhetően a konzorcium, a város foglalkoztatási helyzetének javítása céljából, 548 796 282 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A Paktum II. a TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001 számú Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (Paktum I.) folytatása, ezen projektek szorosan egymásra épülnek.

2022-07-15 12:31

2022. június 01. napján szakmai konferenciát szervezetünk a GFSZ székházban a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és Tatabánya Megyei Jogú Városának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. által megvalósított Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. projekt keretében. A konferencia során magyarországi befektetésösztönzési jó gyakorlatok kerültek bemutatásra, melyen magyarországi Ipari Parkok fejlesztésével foglakozó helyi önkormányzatok, gazdasági társaságok, egyéb szervezetek munkatársai vettek részt személyesen vagy online csatlakozási lehetőséggel.

Az egész napos rendezvényen a jelenlevők tájékoztatást kaptak a 2021-2027-es programozási időszak forráslehetőségeiről a vállalkozásfejlesztés területén, valamint magyar és nemzetközi példákon keresztül ismerhették meg a befektetésösztönzési jó gyakorlatokat. A rendezvényt kerekasztal beszélgetés zárta az Ipari Parkok jövőbeli helyzetéről, lehetőségeiről és kihívásairól.

2022-07-15 11:28

 

2022. június 30. napján partnerségi fórumot tartottunk a GFSZ székházban a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és Tatabánya Megyei Jogú Városának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. által megvalósított Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. projekt keretében. A jelen levő önkormányzati, kormányhivatali, Tatabányán, illetve az Ipari Parkban tevékenykedő cégek képviselői tájékoztatást kaptak a „Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.” TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001 projekt aktuális helyzetéről, illetve a 2021-2027-es időszakban mintegy 2,5 milliárd Ft támogatással megvalósuló TOP_Plusz Paktum projektről.

Ezt követően a jelenlevők megismerhették az Appentum Kft. új, saját fejlesztésű és szabadalommal is rendelkező szoftverét, a VR training rendszert, mely a virtuális valóság technológiával támogatja az ipari szakképzést, illetve javítja a gyártási hatékonyságot az ipari összeszerelő vagy gyártó állomásokon.

A fórum résztvevői számára a cég képviselőinek rövid bemutatója után lehetőség nyílt ezen eszközök (Varjo XR, Hololens 2+) kipróbálására is

2022-05-17 12:39

2022. április 8-án lezajlott a Tatabányai Foglalkoztatási Paktum által szervezett állásbörze. 13 cég képviseltette magát, köztük két új cég, a Soulbrain és a Volta Energy Solution Hungary Kft. vett rész első alkalommal a rendezvényen.

A cégek főként fizikai állományba kerestek szakmunkás dolgozókat, de több betöltetlen mérnöki pozícióra is kerestek érdeklődőket.

A standokon lehetett találni szóróanyagokat, céges ajándékokat, részletes információkat a meghirdetett álláslehetőségekről. Lehetőség volt a helyszínen is jelentkezni egy adott pozícióra.

2021-12-15 09:07

A projekt címe: Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.

A projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001

A támogatás összege: 458.741.247 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 12. 29.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által alkotott konzorcium sikeresen pályázott a Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében kódszámú felhívásra. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott pályázatnak köszönhetően a konzorcium, a város foglalkoztatási helyzetének javítása céljából, 449 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A Paktum II. a TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001 számú Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (Paktum I.) folytatása, ezen projektek szorosan egymásra épülnek.

LEGUTÓBBI BEJEGYZÉSEK
KORÁBBI BEJEGYZÉSEK