Paktumszervezet

2016 novemberben a Tatabányai Foglalkoztatási Paktum projekt keretében megalakult egy együttműködő szervezet (Paktumszervezet), mely a foglalkoztatási helyzet és a gazdaság fejlesztését hivatott támogatni, tevékenységünk a térségi együttműködésen, igényfelmérésen és tervezésen alapul. A szervezet tagjai között szerepelnek a konzorcium tagjai, több munkáltatói képviselő, képzőintézetek, civil szervezetek, a megyei önkormányzat és a kamara. Az együttműködés célja a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, munkaerő-piaci és foglalkozási információk átadásával a célcsoport tagjainak hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzésének megvalósítása. A helyi munkaadók igényeire épülő képzések megteremtésével kívánjuk a rendelkezésre álló foglalkoztatásba bevonható embereket a munka világa felé terelni, a képzés nélkül is bevonható munkavállalók foglalkoztatásának ösztönzéséhez átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek álnak rendelkezésre. A programok eredményeképpen a hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerő-piacra történő visszatérésének lehetőségét kívánjuk megteremteni.

A paktumszervezet felépítését és a csatlakozott tagok listáját az alábbi ábra szemlélteti.

 

 

A paktumszervezetet megalapító együttműködési megállapodást a 25 tag 2016.november 16-án aláírta, annak tartalmát az ügyrenddel és az szervezeti és működési szabályzattal kiegészítve elfogadta. 2017 nyarán a szervezet további taggal bővült, mivel a Delphi Connection Systems Hungary Kft. is csatlakozott az együttműködéshez.

A szervezet alapító dokumentumait az alábbi linkeken érik el.

    Együttműködési megállapodás

    Paktumszervezet ügyrendje, SZMSZ


  SZERVEZETI HÍREINK              HASZNOS HÍREK