Pályaorientáció

Helyi, térségi pályaválasztási információk

A pályaválasztás előtt álló fiatalok legnagyobb feladata a megfelelő irányvonal megtalálása, a gyermekkori álmokból kibújva a realitás talaján maradva kell megjelöljék életpályájuk irányát, ami lássuk be egy felnőtt számára sem egy könnyű feladat. Szeretnénk olvasóink számára hasznos tájékoztatást, iránymutatást adni a jövőbeli lehetőségeikről, igyekszünk tisztán látást biztosítani a fiatalok előtt álló nagy döntések meghozásához. 

Komárom-Esztergom megyében és kiemelten Tatabányán a fő húzóágazat az ipar, melyből kiemelt szerepe van az autóiparnak és az egészségügyi iparnak. A fő pályaorientációs irányok a környéken tehát erre alapoznak. Életpályánk megválasztásakor célszerű számításba venni a választott szakmában való elhelyezkedési lehetőségeket is, érdemes olyan szakmát választani, melyben jó eséllyel tud majd munkahelyet találni. Kutatásaink során felderítettük Tatabánya és térségének helyzetét, melynek eredményeképp elmondhatjuk, hogy az alábbi szakmákra magas kereslet mutatkozik:

Középfokú végzettséget igénylő, keresett szakmák:

  • gépi és CNC forgácsoló, hegesztő, szerszám- és készülékgyártó, villanyszerelő, CNC programozó, automatikai technikus, gépész technikus, gépgyártás-technológiai technikus, mechatronikai technikus, vegyész technikus
  • építőipar: festő,mázoló,tapétázó, kőműves
  • fa- és bútoripar: asztalos

Felsőfokú végzettséget igénylő, keresett szakmák:

  • biomérnök, gépészmérnök, logisztikai mérnök, mechatronikai mérnök, műszaki menedzser, vegyészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, gépipari automatizálási szakmérnök, minőségbiztosítási szakmérnök, ápoló és betegellátó, általános orvos

A nem ipari jellegű munkák között is nagy kereslet tapasztalható az alábbi területeken:

  • kereskedelem: kereskedelmi értékesítő
  • egészségügy: gyakorló ápoló
  • vendéglátás: pincér-vendégtéri szakember, szakács
  • egyéb: pénzügy-számviteli ügyintéző, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szoftverfejlesztő- és tesztelő, víz- és csatornarendszer szerelő

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-ban is elkészítette pályaválasztási tanácsadó füzetét, mely a fenti szakmákról hasznos információkat tartalmaz. Külön füzet készült az általános iskolásoknak és külön a középiskolásoknak, melyeket az alábbi képekre kattintva tekinthetnek meg.A városban gyakornoki lehetőséget támogató programok is indultak a Tatabánya hazavár program keretein belül, melyekről szintén tájékoztatást adnak a füzetek, emellett az alábbi linkre kattintva is elérhetők az információk és a jelentkezési lap: https://tatabanya.hu/dokumentumtar/331-Kota-Jozsef-Gyakornoki-Program/6671-Kota-gyakornoki-program-felhivas

     Komárom-Esztergom megyére vonatkozóan a középiskolákról és szakmákról nyújt információkat a Pályakép oldala. http://palyakep.hu

Főbb általános jellegű a témával foglalkozó oldalak:

Magyar nyelvű oldalak:

Nemzeti Pályaorientációs Portál: A portál a tanulás és a munka világában segít eligazodni olyan különböző élethelyzetekhez igazodva, mint a középiskola kiválasztása, az első szakképesítés megszerzése, pályaelhagyás vagy a munka elvesztése. Az önismereti kérdőívek korcsoportok szerinti bontásban adnak választ azoknak, akik a jellemző munkamódjuk, vállalkozói erőforrásaik, képességeik vagy készségeik pontosabb meghatározására kíváncsiak. Az oldalon ezen kívül találunk szakmaleírásokat, szakmabemutató filmeket és számos hasznos információt az OKJ szakképesítésekről is. https://palyaorientacio.munka.hu/

Innovatív Képzéstámogató Központ: Az Innovatív Képzéstámogató Központ a SZAKKÉPZÉS 4.0 szakmapolitikai stratégiába illeszkedő fejlesztési, képzési és informatikai programokat valósít meg és támogató szolgáltatást nyújt a lakosság, a gazdaság szereplői és a szakképzési intézményfenntartók részére. A Társaság részt vesz azon célkitűzés megvalósításában, hogy Magyarország a negyedik ipari forradalom nyertesei közé tartozzon. Támogatjuk, hogy az új szakképzési rendszer segítségével a fiatal pályaválasztóktól kezdve a szakmát váltókig mindenki érvényesülni tudjon a digitális jövő munkaerőpiacán. https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf

Felvi: Kifejezetten a felsőoktatás iránt érdeklődőknek vagy pályamódosításon gondolkozóknak szól a Felvi pályaorientációs és életpálya-tervezési szolgáltatása. Az egyes szakok, képzések vagy foglalkozások közötti eligazodást egy cikksorozat segíti, a megfelelő képzési formát pedig online pályaorientációs és önismereti tesztek kitöltése után könnyebben választhatjuk ki. A tesztek választ adhatnak például arra, hogy milyen foglalkozások passzolnak hozzánk, megfelelően felkészültek vagyunk-e egy állásinterjúra vagy mennyire hatékonyan irányítjuk az életünket. www.felvi.hu/felveteli/palyaorientacio 

Duális diploma: Az oldal a duális képzésről érdemes tudnivalókkal foglalkozik, tájékoztatást ad a duális képzés nyújtotta lehetőségekről, hogy mely intézményekben és milyen programokban lehet részt venni. http://dualisdiploma.hu

Új Nemzedék: "Mi a pálya?" címmel kifejezetten a fiatalok kommunikációs stílusához igazodva szakmaismertető filmek mutatják be egy-egy foglalkozás mindennapjait. www.ujnemzedek.hu

Pályanet: A pályaválasztási tanácsadó portál az önismeret fejlesztéséhez, a pályaválasztáshoz és a munkavállaláshoz szolgál hasznos tanácsokkal. A Pályakalauz-kérdőív segít azonosítani a leginkább kedvelt tevékenységtípusokat, az önismereti kérdőív pedig segít az érdeklődési irányok meghatározásában. Az oldal számos interjút is tartalmaz, amelyben mesteremberek, szakemberek mutatják be foglalkozásuk szépségeit és nehézségeit. www.palyanet.hu

Szakma bemutató versenyek:

2010. november 26-án a Magyar Kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között történt megállapodás és a szakképzésről szóló 2011. évi 187. törvénynek szerint 2011-től a WorldSkills és a EuroSkills versenyekkel kapcsolatos feladatokat a Kamara végzi és képviseli Magyarországot a WorldSkills International szervezetében. A magyar részvétel a SkillsHungary program keretében valósul meg, ahol hasznos információkat, betekintéseket kaphatnak az érdeklődők, bepillanthatnak a különféle szakmák rejtelmeibe. Skillshungary.hu

 

Az általános kitekintésről szóló részt összeállította: Cserkúti Ágnes, Euroguidance Magyarország