Paktum GFSZ

A projekt címe: Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.

A projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001

A támogatás összege: 548.796.282 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 12. 31.

  

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által alkotott konzorcium sikeresen pályázott a Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében kódszámú felhívásra. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott pályázatnak köszönhetően a konzorcium, a város foglalkoztatási helyzetének javítása céljából, 449 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Paktum II. a TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001 számú Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (Paktum I.) folytatása, ezen projektek szorosan egymásra épülnek.

 A projekt célkitűzése a tatabányai lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű és inaktív személyek munkaerő-piacon való elhelyezkedésének támogatása, ezzel együtt a munkaerőhiány csökkentése foglalkoztatási és képzési programok megvalósításával Tatabányán és a tatabányai Ipari Park területén. A projekt céljai között szerepel, hogy a már felállított Paktumszervezet elősegítse a munkaerőpiaci szereplők közötti párbeszédet, jó gyakorlatok bemutatását, tartós kapcsolatok megteremtését, illetve a munkaerő-kereslet és -kínálat még közvetlenebb összekapcsolását. A projekt keretében a konzorcium munkaerő-piaci tanácsadással és mentori szolgáltatásokkal segíti elő az álláskeresők képzését, elhelyezkedését és tartós foglalkoztatottságát.

 A Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján lehetőség volt a Paktum II. projekt támogatási összegének megemelésre (keretemelés), így elszámolható összköltsége: 548.796.282 Ft lett. A három konzorciumi tag között az alábbiak szerint oszlik meg a rendelkezésre álló támogatás: A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnál 428.081.839 Ft áll rendelkezésre, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 6.352.718 forintból gazdálkodik, míg a Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.-nél 114.361.725 Ft áll rendelkezésre.

 A keretemeléssel együtt az Irányító Hatóság hozzájárult a projekt fizikai befejezésének 2021. december 29-ről 2022. december 31-re történő módosításához.

 A keretemelés következtében a projekt korábbi indikátorait is változtak. Az új indikátorok alapján a konzorcium legalább 382 személyt fog bevonni a munkaerőpiaci programba (PO25 indikátor) és minimum 160 főt álláshoz juttat (PR25 indikátor). A projekt célja, hogy a támogatás után hat hónappal legalább 55 fő rendelkezzen állással (PR26 indikátor).

 A programban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak, valamint a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők vonhatóak be.

 A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 

 • Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül),
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
 • 50 év felettiek,
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, abban részesülők, legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható – Foglalkoztatáspolitikai szempontból a területi sajátosságok miatt eltérő, hogy ki számít az adott területen tartós munkanélküliséggel veszélyeztetetteknek. A veszélyeztetettséget jelentő munkanélküliségi időtartam a megyei foglalkoztatási főosztályok által kerül meghatározásra, minimum 3 hónap.)
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek

 A Paktum II. projekt tevékenységei között szerepel a partnerségépítés, a foglalkoztatási együttműködések fenntartása, a célcsoport foglalkoztatásáért felelős munkaerő-piaci program végrehajtása. A második főtevékenység, vagyis projekt megvalósítási szakasza 2019 tavaszán megkezdődött.

 A 2016 év végén megalakult Paktum szervezet évente, az igényeknek és az ügyeknek megfelelően tartja a fórum és irányító csoport üléseit.

 A Paktum II. projekt keretében az alábbi témákban tartottunk fórumot: 

 • Innovatív munkaerőpiaci folyamatok
 • 2021-2027. Mi várható? A jövő uniós programjai
 • Munkaerő megtartás, megtartó vezető
 • Generációs karakterisztika. Szakértői előadás a generációk közötti különbségekről
 • Generációs workshop. Gyakorlati praktikák a generációk közötti kommunikáció javítására. Hogyan alakítja  át a koronavírus helyzet a generációs kérdést a munkaerő-piacon?
 • Agilis recruitment a mesterséges intelligencia és marketplace-k korában
 • Agilis munkavállalói élmény
 • COVID kihívások munkáltatói és munkavállalói kezelése
 • A COVID hatása a társadalmi vállalkozásokra
 • „Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.” TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001 projekt aktuális helyzete, további támogatási lehetőségek a TOP_Plusz Paktum projektben
 • Ipari műveleti sorok optimalizálása és a szakképzés támogatása virtuális valóság technológiával (A virtuális világ lehetőségei a gyártási hatékonyság javítása érdekében.)

 A projektben vállalt feladatokkal összhangban 2022. június 01. napján egy „Befektetésösztönzési Jó Gyakorlatok” konferencia került megrendezésre a GFSZ székházában. 

2022. évbenmegtörtént a 9. és 10. mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló benyújtása, melynek elbírálása folyamatban van. Ebben az évben ezidáig 1 online módon megtartott irányító csoport ülésre és egy paktum fórum megtartására került sor. 2022 áprilisában állásbörzét szerveztünk a Vértes Centerben, melynek sikerére tekintettel további cégek is jelezték részvételi szándékukat a jövőre vonatkozóan. 

A Megyei Paktummal és az egyéb városi-járási paktumokkal történő szinergia megteremtése érdekében több alkalommal is személyesen egyeztett a Paktum Iroda a megyei paktum projekt koordinátorával és projektmenedzserével, megjelentünk a Megyei Paktum Irányító Csoport és Fórum ülésein. 

A Kormányhivatalnál történő tevékenységek nyomán ezidáig összesen 356 fő bevonása történt meg (ez a vállalt 315 fő viszonylatában 113,02 %-os megvalósulás), így a vállalás teljesült, mind részesültek munkaerő-piaci szolgáltatásban, és szükség szerint mentorálásban és tanácsadásban is – folyamatosan részesülnek.  

 1. november elején a hátrányos helyzetű leendő munkavállaló részvételével elindult az élelmiszer-, vegyi áru eladó, munkavédelmi technikus, tb és bérügyintéző és targoncavezető és raktáros képzés Tatabányán.

 A tanfolyamokon összesen 53 fő végzett az alábbiak szerint:

 • Munkavédelmi technikus: 2 fő
 • Élelmiszer-, vegyi áru eladó: 8 fő
 • Tb és bérügyintéző: 15 fő
 • Targoncavezető, raktáros: 28 fő

 A képzések sikeresen befejeződtek, a projektben teljesültek a képzési vállalások.

 A GFSZ személyes jelenléttel, mentorálással folyamatosan segítette a projektben indult képzéseket.

 A Paktum I. ismertsége nagy segítséget jelentett a projekt sikerének növelésében. A város központi közösségi helyén szervezett állásbörze ugyanakkor már több alkalommal is rendkívül jó eredményekkel szolgált, nagy számban értünk el álláskeresési problémákkal küzdő személyeket. A hagyományosabb marketing eszközökkel is jelentős számban szólítottunk és szólítunk meg folyamatosan álláskereső személyket. A képzés indításakor folyamatos mentorálást kell végezni, figyelmet fordítva a képzés sikeres elvégzésére és az ezt követő elhelyezkedés segítésére. A folyamatos mentori tevékenységnek és a piacképes képzésnek köszönhetően ügyfeleink jó arányban találtak munkahelyet. A GFSZ az álláskeresőket tanácsadással, CV írással, álláskeresési technikákkal, mentorálással, interjúra történő felkészítéssel, vállalkozóvá válás elindításának közreműködésével segítette. A Paktum honlap segítségével folyamatos naprakész információkat nyújtunk mind munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak. A honlap regisztrációs felületei segítségével összekapcsolhatók az állás keresők és a munkaadók. A Foglalkoztatási Fórumon kiemelt feladat egymás jó gyakorlatainak bemutatása, továbbá tudatosítani a munkaadókban a társadalmi felelősségüket és a munkaerőpiac különböző szereplőinek folyamatos kommunikációjának biztosítása, megismertetve az egymásban rejlő működési potenciálokat.