Paktum GFSZ

Tatabányai Foglalkoztatási Paktum működési tapasztalatai

Tatabánya Vármegyei Jogú Város Önkormányzata, Tatabánya Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. és a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal által alkotott konzorcium sikeresen pályázott a Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a vármegyei jogú város területén és várostérségében kódszámú felhívásra. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott pályázatnak köszönhetően a konzorcium, a város foglalkoztatási helyzetének javítása céljából, első körben 449 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, majd a projekt elszámolható összeköltsége egy időközi keretemelés után 548.796.282 Ft-ra növekedett. A Paktum II. a TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001 számú Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (Paktum I.) folytatása, ezen projektek szorosan egymásra épülnek. 

A projekt célkitűzése a tatabányai lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű és inaktív személyek munkaerő-piacon való elhelyezkedésének támogatása, ezzel együtt a munkaerőhiány csökkentése foglalkoztatási és képzési programok megvalósításával Tatabányán és a tatabányai Ipari Park területén. A projekt céljai között szerepelt, hogy a már felállított Paktumszervezet elősegítse a munkaerőpiaci szereplők közötti párbeszédet, jó gyakorlatok bemutatását, tartós kapcsolatok megteremtését, illetve a munkaerő-kereslet és -kínálat még közvetlenebb összekapcsolását. A projekt keretében a konzorcium munkaerő-piaci tanácsadással és mentori szolgáltatásokkal segíti elő az álláskeresők képzését, elhelyezkedését és tartós foglalkoztatottságát. 

Partnerség építés a munkaerőpiac hatékonyabb együttműködése érdekében:

A Paktum II. projekt tevékenységei között szerepelt a partnerségépítés, a foglalkoztatási együttműködések fenntartása, a célcsoport foglalkoztatásáért felelős munkaerő-piaci program végrehajtása. A 2016 év végén megalakult Paktum szervezet az SZMSZ, valamint az igényeknek és az ügyeknek megfelelően tartotta a fórum és irányító csoport üléseit. 

A Paktum II. projekt keretében tartott foglalkoztatási fórumokon az alábbi témákat érintettük. 

 • Innovatív munkaerőpiaci folyamatok
 • 2021-2027. Mi várható? A jövő uniós programjai
 • Munkaerő megtartás, megtartó vezető
 • Generációs karakterisztika. Szakértői előadás a generációk közötti különbségekről
 • Generációs workshop. Gyakorlati praktikák a generációk közötti kommunikáció javítására. Hogyan alakítja át a koronavírus helyzet a generációs kérdést a munkaerő-piacon?
 • Agilis recruitment a mesterséges intelligencia és marketplace-k korában
 • Agilis munkavállalói élmény
 • COVID kihívások munkáltatói és munkavállalói kezelése
 • A COVID hatása a társadalmi vállalkozásokra
 • „Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.” TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001 projekt aktuális helyzete, további támogatási lehetőségek a TOP_Plusz Paktum projektben
 • Ipari műveleti sorok optimalizálása és a szakképzés támogatása virtuális valóság technológiával (A virtuális világ lehetőségei a gyártási hatékonyság javítása érdekében.)
 • Miért jó a Zöld munkahely, a zöld átállás munkaerőmegtartóképességre gyakorolt hatása.
 • A digitalizáció foglalkoztatásra gyakorolt hatása, digitalizáció a HR-ben.


A Foglalkoztatási Fórumokon kiemelt feladat egymás jó gyakorlatainak bemutatása, továbbá tudatosítani a munkaadókban a társadalmi felelősségüket és a munkaerőpiac különböző szereplőinek folyamatos kommunikációjának biztosítása, megismertetve az egymásban rejlő működési potenciálokat. A covid 19’ vírus terjedésekor a személyes találkozások csökkentése érdekében a fórumok és Irányító Csoport ülések online felületek, de zavartalanul folytatódhattak.

A projektben vállalt feladatokkal összhangban 2022. június 01. napján egy „Befektetésösztönzési Jó Gyakorlatok” konferencia került megrendezésre a GFSZ székházában. 

Tatabánya MJV Önkormányzata szakmai konferenciákat rendezett az Ipari Parkban található nagy cégek és kkv-k részére 2023. február 28-án, illetve 2023. március 7-én Tatabányán a Tulipános Házban az alábbi témakörökben:

 • Munkaerőpiaci aktualitások és lehetőségek: Az energiaválság hatása a munkaerőpiacra
 • Munkaerőpiaci trendek alakulása a várható beruházások tükrében, különös tekintettel Komárom-Esztergom vármegyére és Tatabányára.
 • Tatabánya középtávú fejlesztési elképzelései, irányai és tervezett beruházások.

A projekt egyik legsikeresebb eleme az évente 1-2 alkalommal megrendezésre kerülő állásbörze volt a Vértes Centerben, melyen rendszeresen nagy számban jelennek meg az állásokat kínáló cégek és az állást kereső Tatabányai és környékbeli lakosok. Az állásbörzéken keresztül értünk el álláskeresési problémákkal küzdő személyeket.

A Vármegyei Paktummal és az egyéb városi-járási paktumokkal történő szinergia megteremtése érdekében több alkalommal is személyesen egyeztetett a Paktum Iroda a vármegyei paktum projekt koordinátorával és projektmenedzserével, megjelenünk a Vármegyei Paktum Irányító Csoport és Fórum ülésein fenntartva ezzel a szoros együttműködést. 

 

Hátrányos helyzetű személyek bevonása a munkaerőpiaci programokba:

A programban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak, valamint a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők voltak bevonhatók, mely tevékenységet a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal végzett! Folyamatos volt a hátrányos helyzetű munkavállalók bevonása, akik mind részesültek munkaerő-piaci szolgáltatásban, és szükség szerint mentorálásban és tanácsadásban is.

2019 november elején hátrányos helyzetű leendő munkavállalók részvételével elindult az élelmiszer-, vegyiárú eladó, munkavédelmi technikus, tb és bérügyintéző és targoncavezető és raktáros képzés Tatabányán. 

A képzések indításakor folyamatos mentorálást kell végezni, figyelmet fordítva a képzés sikeres elvégzésére és az ezt követő elhelyezkedés segítésére. A GFSZ személyes jelenléttel, mentorálással folyamatosan segítette a projektben indult képzéseket. A folyamatos mentori tevékenységnek és a piacképes képzésnek köszönhetően ügyfeleink jó arányban találtak munkahelyet, csökkentve ezzel a munkanélküliséget. A GFSZ az álláskeresőket tanácsadással, CV írással, álláskeresési technikákkal, mentorálással, interjúra történő felkészítéssel, vállalkozóvá válás elindításának közreműködésével segítette. 

A Paktum honlap segítségével folyamatosan információkat nyújtottunk mind munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak. A honlap regisztrációs felületei segítségével összekapcsolhatók az állás keresők és a munkaadók. 

A Tatabányai Foglakoztatási Paktum projekt zárásaként elkészült egy, a projekt eredményeit bemutató információs kiadvány melyben a projekt működéséről részletes tájékoztatást kaphatnak az érintettek. 2023. március 30. napján megrendezésre került a projekt zárórendezvénye.

Összegzés:

A paktum működés sikeresnek tekinthető, mivel segítségével teljesítettük a munkaerőpiaci programban elvártakat. 2023. március 31-ig összesen 397 fő került a projektbe, ezek közül 393 fő teljesítette a PO25-ös indikátor, amely a vállaltak több mint 100 %-a. A teljes projektidőszakban 214 munkáltató (beleértve az önfoglalkoztatókat is) részesült bérjellegű támogatásban, ebből 101 fő vállalkozóvá válásának támogatása indult meg. A beszámoló lezárásáig 375 projektbe vont ügyfél egyéni programja zárult le sikeresen. Az Európai Uniós projekt vállalások tekintetében pedig 140 fő (88%) PR25-ös és 131 fő (238%) PR26-os indikátort azonosítottunk be. 

A paktumszervezet rendezvényein pedig minden esetben jó látogatottságról számolhattunk be.

A partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja, időközi beszámolások alkalmával feltöltésre került EPTK felületre.