Paktum GFSZ

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és Tatabánya Megyei Jogú Városának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. (a Konzorcium) Tatabányai Foglalkoztatási Paktum elnevezéssel pályázatot adott be 2016 tavaszán.

A helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a foglalkoztatás támogatásának, a vállalkozásfejlesztésnek és a gazdasági fellendülésnek együttes, összehangolt támogatása valósul meg, amely térségi együttműködésen, igényfelmérésen és tervezésen alapul. A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, munkaerő-piaci és foglalkozási információk átadásával a célcsoport tagjainak hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzése valósul meg, amelyet az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségével is támogatnak. Ennek eredményeképpen jelentősen megnövekedik a munkavállalói mobilitás és a hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerő-piacra történő visszatérésének esélye.

A Tatabányai foglalkoztatási paktum területe a Tatabánya város közigazgatási határán belül eső területet és az egyharmad részben Tatabánya, kétharmad részben Környe község területén elhelyezkedő Tatabányai Ipari Park területét foglalja magába. A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével létrehozott konzorcium célja, hogy a projekt keretében egy

olyan jól működő és széles körű foglalkoztatási partnerséget valósítson meg, amely nagymértékben segíti Tatabánya város és az ipari park foglalkoztatási helyzetének javítását. A paktumterületen működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programokat valósít meg, amellyel hozzájárul a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez, valamint a szereplők együttműködésének erősítéséhez.

A projekt indokoltságát alátámasztja, hogy a térségben a regisztrált munkanélküliek iskolázottsági mutatói rendkívül kedvezőtlenek, elmaradnak az országos adattól, ezzel szemben a munkáltatók részéről jelentős igény mutatkozik a szakképzett munkaerő iránt. Tatabányát összességében jelenleg munkaerőhiány jellemzi, túlkínálat van munkahelyekből, egyes szakmákban nem találnak megfelelő munkaerőt a vállalkozások, amely visszaveti a gazdasági növekedést. Az előzetes felmérések számos képzési igényre mutattak rá, amelyek egy részét a program keretében lehetőség nyílik megvalósítani, és ezekbe a célcsoporti személyeket bevonni. A projekt átfogó célja illeszkedik Tatabánya Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott I. átfogó céljához, amely a Magas hozzáadott értéket előállító, versenyképes gazdaság elérést tűzte ki célul. A pályázat célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá. 

A pályázó Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (TMJVÖ), a konzorcium tagjai Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. (GFSZ) és Komárom-Esztergom Megye Kormányhivatala (KEM KH). Az Önkormányzat elsődleges feladata a projekthez kapcsolódó tájékoztatás, figyelemfelkeltés, beleértve a kötelező nyilvánosság biztosítását és további intenzív marketing tevékenységet, mint például az érintetteknek szóló információs kiadvány készítését és egy projekt honlap kialakítását, amely naprakész információkkal segíti a munkavállalók és munkaadók közötti hatékony információáramlást és támogatja a paktum partnerség tevékenységét. A GFSZ működteti a projektmenedzsment és a paktum menedzsment szervezetet, kezeli a projektfejlesztési tevékenységet, továbbá megbízással közvetetten segíti munkaerő-piaci szolgáltatásokkal a célcsoport fejlesztését és elhelyezkedését – kamatoztatva a szervezet sok évre visszamenő vállalati kapcsolatrendszerét és ismereteit. A munkaerő-piaci szolgáltatásokat a GFSZ a KEM KH Foglalkoztatási Főosztályával megosztva, szorosan együttműködve nyújtja. A konzorcium ezáltal biztosítja, hogy a célcsoport támogatását célzó feladatok a két szervezet erősségeire, szakmai kompetenciáira és együttműködésére építve, a legnagyobb hatékonysággal valósuljanak meg.

Az Önkormányzat a projekt ideje alatt állásbörzét szervez, amely lehetőséget ad a munkavállalók és a munkáltatók közvetlen kapcsolatteremtésére, valamint megvalósul egy, a gazdaság hosszú távú fejlesztését támogatandó befektetés-ösztönző program.

A konzorcium a projekt költségvetésének mintegy 70%-át a célcsoport képzésére és álláshoz jutásának támogatására fordítja. A paktum céljai között kiemelt szerepet kap a TOP 8. tematikus cél keretében ERFA forrásból támogatott gyermekellátási kapacitások humánerőforrás-igényének fejlesztése. A fejlesztés a GINOP és az EFOP foglalkoztatási programjaival összehangolt módon valósul meg.

TOP pályázat keretében a megyében további paktumszervezetek alakultak, annak érdekében, hogy a megye teljes területének lefedése megtörténjen. A paktumok közti hatékony munkát, a gördülékeny együttműködést a megyei paktum fogja össze, melyet Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata koordinálja. 

A projekt státuszáról, a támogatási formákról, a résztvevőkről a Bemutatkozás menü további oldalain tájékozhatnak.